2013-06-16 13:00 #0 av: Leffe

1 juni 1930 slog sig några små bussbolag ihop och bildade MOAB.

Busslinjerna var 1-17. År 1967 tog SL över bolaget. Under 1972 ändrades linjenumren till 300-serien.

Bilder från Brommaplan