2013-06-28 20:09 #0 av: Leffe

Storstockholms Lokaltrafik införskaffade 17 stycken vagnar av denna typ.

Totalt kunde vagnen ta 152 passagerare varav 48 sittande. Den elektriska delen levererades av ASEA i Västerås och den mekaniska av ASJ i Linköping.