2013-06-30 23:10 #0 av: Leffe

Denna vagntyp levererades mellan 1903 och 1905. Alla, utom en, byggdes om för fast konduktör 1944. En byggdes om redan 1943. Det levererades 27 vagnar.

Leverantör var ASEA i Västerås. En vagn byggdes om vid SS verkstäder i Råsunda, övriga vid AB Hägglund & Söner i Örnsköldsvik.

En A4-vagn tog 67 passagerare varav 21 fick sittplatser.