2013-07-06 17:22 #0 av: Leffe

Nio stycken beställdes för att rulla på Stockholms gator. De levererades 1930

Leverantörer var Leyland Motors Ltd i Leyland och AB Svenska Järnvägsverkstäderna i Linköping.

En buss av denna modell rymde 45 passagerare och 25 av dem fick sittplatser.