Övrigt

Uttalande angående revisionsgranskning av SL

2013-11-28 09:30 #0 av: Bettan

Pressmeddelande  •  2013-11-27

Med anledning av medierapportering kring revisionskritik mot Trafikförvaltningen i Stockholms läns landsting samt AB SL vill jag i egenskap av förvaltningschef för Trafikförvaltningen samt vd för AB SL komma med några klargöranden.

Som underlag till landstingsrevisorernas delrapport har bland annat använts en promemoria från en advokatbyrå. Jag delar inte alla uppfattningar som framförs i denna.

Delar av de synpunkter som återges i dagens SvD belyser dock att vår organisation är mitt uppe i en större förändring av vårt interna sätt att arbeta. I en sådan förändring tar det tid innan alla förbättringsåtgärder helt och fullt kommer på plats.

Det är viktigt att ta till sig synpunkter av de slag som nu framförs. Samtidigt kan jag konstatera att det i revisorernas delrapport för 2013 redovisas konstaterade förbättringsåtgärder.

Revisorerna har bland annat konstaterat att Trafikförvaltningen vidtar löpande åtgärder för att åstadkomma en tydligare uppföljning och rapportering av ekonomi och verksamhet samt för att säkerställa en tillräcklig intern styrning och kontroll inom förvaltningen. Revisorerna uppfattar även att intern styrning och kontroll är ett område som prioriteras.

Alltsedan det fullmäktigebeslut som gav Trafiknämnden i Stockholms läns landsting i uppdrag att överta stora delar av AB SL:s verksamhetsområde, har det pågått ett arbete med att utveckla och förbättra den nya förvaltningens arbetssätt. Information om detta förmedlas löpande till trafiknämnden och AB SL:s styrelse och vi fortsätter förbättringsarbetet utifrån de rekommendationer vi får från revisorerna.

Signaler från revisorerna är viktiga för att förbättra vår organisation och vi uppskattar deras insatser. Jag kommer att i februari återkomma till trafiknämnden med ett yttrande kring landstingsrevisorernas delrapport och lämna förslag på ytterligare åtgärder.

Slutligen vill jag framhålla ett återkommande missförstånd i samband med rapportering kring SL:s biljettsystem: Det var inte SL:s eller trafikförvaltningens beslut att ändra reglerna för betalning med SMS-biljett februari 2013. Detta var en konsekvens av ändrade förutsättningar i telekombranschen, som alla aktörer som förmedlar betalning via SMS har varit tvungna att rätta sig efter och således inget som vare sig SL eller Trafikförvaltningen kunnat påverka.

Anders Lindström, förvaltningschef Trafikförvaltningen, Stockholms läns landsting, samt verkställande direktör AB Storstockholms Lokaltrafik.

Trafikförvaltningen är en del av Stockholms läns landsting och ansvarar för att alla länsinvånare har tillgång till en attraktiv och tillgänglig kollektivtrafik. Varje år beställer Stockholms läns landsting kollektivtrafik för cirka 12,5 miljarder kronor.

Ha en bra dag

Sport iFokus

Anmäl
2013-11-28 15:02 #1 av: Leffe

Jag tror inte att kritiken kommer utan att det finns en anledning

Anmäl

Bli medlem på iFokus

För att kunna delta i diskussionen måste du bli medlem på iFokus. Det går snabbt, enkelt, och kostar ingenting. Medlemskapet ger dig tillgång till över 300 sajter.