2014-10-25 11:35 #0 av: Björn.B

Söderströmsbron är tunnelbanebron som går mellan Slussen och Gamla stan. Den är en av de mest trafikerade sträckorna i hela kollektivtrafiksystemet och i behov av upprustning.

http://www.sll.se/verksamhet/kollektivtrafik/nyheter-kollektivtrafik/2014/10/Soderstromsbron-upprustas/