2016-08-31 15:19 #0 av: Jimmy.L

Trafikverket har konstaterat att stationen inte längre fyller någon funktion när Citybanans ”Station Odenplan” tas i bruk. Under en övergångsperiod ska den användas som reservstation, och så småningom rivas.

http://www.stockholmdirekt.se/nyheter/nu-ar-det-avgjort-karlbergs-station-ska-rivas/aRKphE!Vm6nGLJ6jAThMtwfEqymEQ/